Aktuella Temperaturer

Sensor Värde Min Max
Garage (Svart) 21,0 19,8 25,3
Inne (Röd) 22,4 21,1 22,7
Ute (Blå) 16,2 13,6 21,1
Mätt: 20.08.18 07:12:07
Värden ° C, Min/Max H24

Dygn

Månad