Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
4D00000270847B28 11,5 11,2 11,7 9,8 11,7
6E0000027059C228 17,7 16,4 17,9 14,4 19,1
8D000002708F6E28 12,9 10,2 13,2 8,3 13,4
B500000270644128 22,8 18,7 23,4 17,4 25,3
CE000002708D9828 11,5 10,5 14,3 9,9 15,2
D3000000A1047E26-T 10,9 10,8 13,1 9,0 13,1
E60000027053D028 20,2 17,8 20,3 16,6 21,9
Krypgrund 8,9 8,8 9,2 7,0 9,4
Källare 11,8 11,7 14,0 9,9 14,0
Ute 4,7 4,6 6,1 -3,0 8,4
Vind 5,0 4,8 5,6 -2,7 7,6
Våtrummet 21,3 21,3 22,3 20,1 22,5
Krypgrund 73,1 72,3 73,9 67,7 75,8
Källare 50,2 46,1 51,8 41,8 52,4
Vind 87,4 86,7 88,0 74,2 92,0
Mätt: 28.01.20 17:45:06
Värden ° C / Luftfuktighet %